Jämförelse mellan att hantera reseräkningar i Excel och i ett reseräkningssystem (Skovik)

Moment Excel/blankett Modernt reseräkningssystem Skovik »
Kvittohantering    
Insamling Samla kvitton i plånboken till dess att rapporten ska registreras. Häfta kvittona på blanketten. Fota kvittona med mobilen eller maila in bilderna till reseräkningssystemet. Bilderna ligger digitalt tillsammans med rapporten. Kvitton slipper försvinna.
Arkivering Arkivera kvittona och blanketterna i pärmar. Arkivet av bilder är elektroniskt och sökbart.
Registrering    
Kvitton För varje kvitto registrerar personen datum, land, belopp, moms och typ av utlägg manuellt. Efter att kvittot fotograferats tolkar reseräkningsprogrammet samtlig relevant information från kvittot och fyller i per automatik.
Valutakurser Vid utlandsresor söker resenären fram aktuella valutakurser. Reseräkningssystemet ger per automatik uppdaterade valutakurser för alla länder.
Traktamente Resenären räknar fram heldagar, halvdagar och avdrag på traktamentet. Det bygger på att personen kan reglerna för traktamente. Resenären fyller i tidpunkter för resan tillsammans med måltider och programmet beräknar traktamentet, utan krav på skattekunskaper.
Milersättning Fyll i antalet km och beräkna ersättning. Fyll i antalet km och reseräkningssystemet ger skattefri/skattepliktig ersättning.
Felkällor Blanketten fylls i godtyckligt. Reseräkningssystemet känner av möjliga fel och varnar.
Tillgänglighet Fyll i rapporten när blanketten är tillgänglig. Rapportera via nätet med dator, läsplatta eller annan valfri plattform.
Rapportering    
Inlämning Lämna av blankett med tillhörande papperskvitton på kontoret. Eller posta blanketten om annan ort. Skicka rapporten elektroniskt via reseräkningssystemet.
Attestering    
Granska Bläddra igenom blanketterna tillsammans med kvitton. Se rapporten med all information, tillsammans med bilder på kvittona i reseräkningssystemet.
Tillgänglighet Där papperna finns görs granskningen. Granska varthelst det finns en internetuppkoppling. Kom åt reseräkningssystemet oavsett enhet.
Felhantering Rätta blanketten, maila eller skicka tillbaka till resenären. Rätta eller skicka tillbaka rapporten elektroniskt.
Bokföring    
Regelverk Viss bokföringslogik är möjigt att ha i Excel-mallen. Fullständigt stöd för skatteregler för bl.a. representation, traktamente och milersättning.
Integrering För över uppgifter manuellt till löne- eller bokföringsprogram. Läs av färdig bokföringsorder eller för över all data per fil till från reseräkningssystemet till ekonomiprogram.
Säkerhet    
Inlämning Inget skydd för information som tappas bort. All kommunikation SSL-krypterad, likt banker.
Arkivering Fysisk arkivering med bleknande kvitton. Reseräkningssystem arrkiverar på flera olika servrar.
Övrigt    
Anpassningsbarhet Goda möjligheter att anpassa efter företagets behov. Vissa anpassningsmöjligheter, såsom val av konteringar, projekthantering, logik för attester, etc.
Support Ingen support. Support.